Hyödyllistä lisätietoa

Unitutkimus

Unitutkimus eli uniapneatutkimus on ainoa luotettava uniapnean diagnosoinnin menetelmä.  Unitutkimuksella voidaan varmistaa onko uniapnea syynä kuorsaamiseen, päiväväsymykseen tai yöllisiin hengityskatkoihin. On huomioitavaa, etteivät kaikki uniapneapotilaat kärsi päiväaikaisesta väsymyksestä.

Kuorsaamisen ja väsymyksen lisäksi muita tavallisimpia uniapnean oireita ovat:

 • Yölliset heräämiset
 • Yöhikoilu
 • Yöllisen virtsanerityksen lisääntyminen
 • Aamupäänsärky
 • Yleinen jaksamattomuus
 • Seksuaalinen haluttomuus / imptenssi

Uniapnean tunnistaminen on tärkeää, sillä sairaudella on tutkittu yhteys 2-tyypin diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Kun lievä-asteinenkin uniapnea löydetään ajoissa voidaan elintavoilla ja mahdollisesti nukkuma-asennon muutoksilla hoitaa uniapnean oireita, ennalta-ehkäistä taudin vaikeutuminen ja pienentää lisäsairauksien ilmaantumisen riskiä.

CPAP-laitehoitoa vaativassa tilanteessa uniapnean hoidolla voi olla merkittävä vaikutus myös verensokerin ja verenpaineen tukihoitona. Tutkimusten mukaan vaikea-asteinen hoitamaton uniapnea voi lisätä kuolleisuusriskiä.

Uniapnean cpap-laite

Uniapnea on monelle ainakin sanana tuttu, sillä sairaus on ollut paljon esillä mediassa. Vaan miten sitä hoidetaan? Se riippuu todetun uniapnean vaikeusasteesta. Uniapneasta löydät oman blogin täältä. Uniapnean aiheuttamat hengityskatkot poistaa tehokkaimmin nukkuessa käytettävä CPAP/cpap-laite. Cpap-laite on jatkuvalla pienellä ylipaineella huoneilmaa puhaltava nukkumisen apuväline, mikä estää uniapneasta johtuvan hengitysteiden tukkeutumisen. Laitteen nimi tulee sanoista Continuous Positive Airway Pressure. CPAP-laite ei paranna uniapneaa, mutta parantaa unen laadun.

CPAP-hoidon toteutus

CPAP-hoidossa ylipaine johdetaan ilmateihin letkun ja maskin välityksellä. Näin riittävän ilmatiepaineen avulla ylähengitystiet on mahdollista pitää auki unen aikana. CPAP-hoito ennaltaehkäisee yleensä tehokkaasti hengitysteiden ahtautumisen hoitotuloksen säilyessä pitkäaikaisessakin käytössä. Lisäksi kuorsaaminen jää pois CPAP-laitteen käytöllä. CPAP-hoito voidaan toteuttaa vakiopaineisella tai itsesäätyvällä laitteella (auto-adjusting positive airway pressure, APAP). Vakiopaineinen CPAP-laite on vähintään yhtä tehokas kuin itsesäätyvä subjektiivisen päiväväsymyksen hoidossa, eikä käyttäjien sitoutumisessa hoitoon ole eroa. Laitteen puhaltaman hoitopaineen voimakkuus määräytyy käyttäjän tarpeesta, johon vaikuttaa todettujen hengityskatkojen määrä ja käyttäjän painoindeksi. Automaattisesti ilmavirtausta eli hoitopainetta säätävät CPAP-laitteet osaavat tunnistaa hengityksen kulun esteettömyyden ja nostavat painetta tarpeen mukaan, mikä voi lisätä CPAP-laitteen käyttömukavuutta.

CPAP-hoidon hyödyt

CPAP-laitteen käytön suurimpia koettuja hyötyjä ovat virkeämpi ja aktiivisempi päivävointi. Cpap-laitteen käytön myötä nukkuminen muuttuu levollisemmaksi. Hoidosta saatavia hyötyjä ovat:

 • katkonainen uni ja heräilyt vähenevät/loppuvat
 • kuorsaaminen jää pois
 • yölliset wc-käynnit vähenevät/jäävät pois
 • hikoilu vähenee/jää pois
 • levoton pyöriminen jää pois
 • aamupäänsärky ei vaivaa

Parhaimman hyödyn hoidosta saavat keskivaikeaa ja vaikea-asteista uniapneaa sairastavat tai hankalista väsymysoireista kärsivät. Tästä syystä cpap-hoito onkin tarkoitettu pääasiassa keskivaikeaa- ja vaikea-asteista uniapnean vaikeusastetta sairastavien hoidoksi. CPAP-hoito voi olla hyödyllinen myös lieväasteista uniapneaa sairastaville, mikäli väsymysoireet ovat hankalia ja muista hoitokeinoista ei ole apua. Laitteen käyttö mahdollistaa myös selinmakuulla nukkumisen. Selinmakuulla nukkuminen ei ole onnistunut usein vuosiin hengitysteiden tukkeutumisen vuoksi. Yöunet paranevat usein myös vieruskaverilla, koska CPAP-laitteen käyttäjällä kuorsaaminen jää pois ja nukkuminen muuttuu levollisemmaksi.

Uniapnean CPAP-hoito on vertaansa vailla oleva hoito, sen terveyshyötyjä, kustannustehokkuutta ja hoidon turvallisuutta mitattaessa. Uniapnean hoidon lisäksi CPAP-laitteen käyttö edesauttaa esimerkiksi verenpainetaudin ja diabeteksen hoitotasapainoa.

CPAP-hoitoon sopeutuminen

Mitä vaikeampi uniapnea ja hankalampia taudin aiheuttamat oireet ovat, sitä nopeammin yleensä uniapneaa sairastava tottuu laitteen käyttöön. Tämä pätee myös hoidosta saataviin hyötyihin. Parhaimmillaan hoidosta on selkeää hyötyä jo ensimmäisten öiden jälkeen. Toisilla taas hoitoon sopeutuminen voi vaatia hieman enemmän aikaa ja sinnikkyyttä, jolloin myös hyötyjä tunnistetaan muutaman viikon viiveellä. Se, että CPAP-laitteen käytöstä hyötyy, vaatii laitteen säännöllisen käytön ja vähintään 4h uniajan tutkimusten mukaan. Vähintään 4h yössä laitteen säännöllinen käyttö on myös julkisessa terveydenhuollossa ehtona laitteen lainalle. CPAP-laitteen käytössä ja hoitoon sopeutumisessa tärkein tekijä on laitteen käyttäjän oma motivaatio ja hoitoon sitoutuminen. Suurin osa käyttäjistä kokee ja näkee hoidon hyödyt niin suurina, että käyttää laitetta säännöllisesti.

CPAP-hoito ja maskimallit

Laitetta käytetään ensisijaisesti nenä- tai sierainmaskilla nenähengityksen hyötyjen vuoksi. Nämä maskimallit ovat kevyitä nenän päälle tai alle, tai kevyesti sieraimiin tulevia malleja, jotka eivät peitä suuta tai tule näkökenttään. Maskimallien etuna on se, että nenänielun kautta ilmapatja johdettaessa saadaan ylähengitystiet pysymään tehokkaimmin auki. Nenän kautta hengittäessä myös suu pysyy kiinni, mikä estää kuorsaamisen ja suun kuivumisen. Jatkuva suun kuivuminen voi aiheuttaa suun limakalvoihin ja hampaisiin liittyviä ongelmia.

Nenän kautta hengittäminen ja suun kiinni pitäminen voi vaatia alkuun opettelua ja tuntua oudolle, mutta siihen tottuu nopeasti.  Nenän kautta hengittämistä voi haitata nenän tukkoisuus. Sen vuoksi nenänhoito onkin yksi tärkeimmistä asioista, mikä edistää ja nopeuttaa CPAP-laitteen onnistunutta käyttöönottoa. Nenänhoitoasioista voit lukea lisää täältä.

Nenän ja suun peittävä, kokokasvomaskia käytetään CPAP-hoidossa, mikäli jostain syystä hoito ei onnistu kevyemmillä maskeilla. Tavallisimpia syitä ovat hankala nenän tukkoisuus, mikä ei hoidu nenäsuihkeilla, lääkkeillä, nenähuuhteluilla tai CPAP-hoidon avaavalla vaikutuksella. Kokokasvomaskit ovat yleensä käytössä hieman hankalampia, sillä niihin liittyy esimerkiksi herkempi maskivuoto maskin kasvoille tulevan suuremman pinta-alan vuoksi.

CPAP-hoidon kostutus

CPAP-hoito saattaa aiheuttaa nenän ja limakalvojen kuivumista, johtuen jatkuvasta ilmavirtauksesta hengitysteihin. Limakalvojen kuivuminen ilmenee yleensä nenän vetistämisenä, kirkkaana nuhana, nenän limakalvojen karstoittumisena ja tukkoisuutena, nenäverenvuotona, nielun kuivumisena ja yskän ärsytyksenä. Kuivumisoireet ovat yleisimpiä hoidon alkuvaiheessa ja talviaikaan, jolloin kuiva ulko- ja sisäilma rasittaa limakalvoja.

Koti CPAP-laitteisiin on liitettävissä erillinen kostuttaja, mikä on vastuksella lämpeävä vesisäiliö. Kostuttajaa käytettäessä laite puhaltaa kuivan ilman sijasta kostutettua ilmaa, mikä on hengitysteille suositeltavampaa.  Kostea ja lämmin ilma hoitaa nenän limakalvoja ja ehkäisee limakalvojen kuivumista, tukkoisuutta ja jatkuvaa nuhaoiretta. Hyvässä kunnossa olevat nenän limakalvot myös suojaavat virusinfektioilta. ResMedillä on kostuttajaan liitettävissä lämpeävä erikoisletku, minkä ansiosta letkuun ei kerry kosteutta viileässäkään nukkuessa. ResMed on käyttänyt uutena teknologiana matkamallin AirMini CPAP-laitteessaa ns. kuivakostutinta, mikä on maskin ja ilmaletkun väliin liitettävä kostutinpatruuna. Patruuna kerää hengitysilmasta kosteutta ja luovuttaa sitä käyttäjälleen sisäänhengittäessä. Kostuttajien lisäksi on suotavaa käyttää myös nenän kostutussuihkeita, esimerkiksi talvi- tai allergia-aikoina.

CPAP-laite vaihtoehdot

Kotikäytössä käytettävät, perus-/normi CPAP-laitteet ovat verkkokäyttöisiä, erillisellä kostuttajalla olevia hoitolaitteita. Julkisessa terveydenhuollossa uniapnean CPAP-hoidon laitteet ja välineet kilpailutetaan ja välineiden saantiin on yleensä tietyt kriteerit. Suomessa markkinoiden suurimmat laite- ja maskitoimittajat ovat ResMed ja Philips. Naisten uniapnean hoitoon on ResMedillä oma For Her-laitemalli, missä hoitopaineen säätely reagoi naisille tyypillisiin hengitystapahtumiin herkemmin.

Mikäli CPAP-laitetta täytyy kuljettaa paljon mukana, esimerkiksi työn tai vapaa-ajan reissujen vuoksi, on omakustanteisesti uniapnean hoitoon hankittavissa myös pieni ja kevyt CPAP-laite. Matkakoon laite tuo käyttöön lisämukavuuttasillä matkalaitteiden koko ja paino lisätarvikkeineen on usein huomattavasti kevyempi kuin normaalilaitteessa.   Matkakoon laitteiden tekniikka ja ominaisuudet ovat samat kuin peruslaitteissa. Osa käyttääkin pienempää laitetta myös jatkuvassa käytössä. Uniajalla on myynnissä ResMedin AirMini CPAP-laite.

CPAP-laitteen käyttö on mahdollista aloittaa Uniajalla omaksi hankitulla perus- tai matkalaitteella diagnosoidun uniapnean pohjalta. CPAP-laitteen vuokraaminen mahdollistaa hoitokokeilun tai hoidon jonottaessasi mahdollisesti julkiseen terveydenhuoltoon hoidon aloitukseen. Mikäli sinulle ei ole tehty vielä unitutkimusta, pääset Uniajalla unitutkimukseen myös ilman lääkärin lähetettä.

CPAP-laitevaihtoehdot

Oma CPAP-laite tuo laitteen käyttöön joustoa ja lisämukavuutta. Pääset myös aloittamaan hoidon nopeasti ilman hoitoonpääsyn jonotusta. ResMedin CPAP-laitteilla on valmistajan myöntämä 2v takuu.  Laitevaihtoehtoina Uniajalla ovat ResMedin luotettavat, uusimmat CPAP-laitemallit:

 • AirMini 1030 €
  • Todella, pieni ja kevyt matkakoon CPAP-laite
  • Sopii myös päivittäiseen käyttöön
  • Käyttöhinta 56 senttiä/yö viiden vuoden käytölle
 • AirSense 11 autoset
  • Hiljainen, luotettava ja varma perus cpap-laite
  • Laitteessa kaikki kolme hoitopainevaihtoehtoa: cpap, autoset ja autoset ForHer
  • Käyttöhinta 46 senttiä/yö viiden vuoden käytölle
 • Laitteiden hinnat eivät sisällä maskeja/maskipaketteja, suodattimia tai AirMinin kostutinkapseleita, joiden käyttö tarpeen mukaan.
 • Jos olet uusi CPAP-laitteen käyttäjä  suosittelemme kysymään hoidon aloitusohjausta (69€)

Oman laitteen etuja:

 • Saat vaivattomasti ja nopeasti käyttöösi CPAP-hoidon ilman jonotuksia tai vuokrasopimuksia
 • Elämääsi helpottaa toinen laite mökki- tai muussa käytössä
 • Matkustat paljon, jolloin kevyempi ja pienempi AirMini-laite on todella näppärä kuljettaa mukana. Laite sopii myös jatkuvaan käyttöön
 • Voit aloittaa CPAP-hoidon AirMini CPAP-laitteella jonottaessasi julkisen puolen laitetta
 • Haluat AirMini-laitteen tyylikkyyttä ja helppoutta hoitoosi

Nenän tukkoisuus

Nenän tehtävät

Nenän tehtävä on puhdistaa, lämmittää ja kostuttaa sisään hengitettävää ilmaa. Nenää peittää ohut limakalvo minkä hyvä kunto on tärkeää nenän toiminnalle. Lima puhdistaa nenää ja auttaa limakalvoja puolustautumaan ulkoisia ärsykkeitä vastaan. Limaa muodostuu jatkuvasti nenässä ja sen sivuonteloissa. Nenän ollessa terve, ei liman kulkua normaalisti tiedosteta.

Nenän tukkoisuus

Tukkoinen nenä tekee elämästä hankalaa: hengitys ei kulje kunnolla, nenä tuntuu karstai­selta ja hajuaisti heikentyy. Monella kroonista nenän tukkoi­suutta potevalla suu kuivuu ja liikunnan harras­ta­mi­sesta tulee työlästä. Nenän tukkoisuus heikentää myös unen laatua lisäämällä kuorsausta ja hengityskatkojen määrää. Suun kautta hengittäessä, ei nenähengitys toimi ulkoisia ärsykkeitä vastaan, mikä voi lisätä infektioihin sairastumisriskiä.

Uniapneaa sairastavilla taas nenän tukkoisuus, limakalvojen turvotus tai kuivuus hankaloittaa CPAP-laitteen käyttöä. Tämä voi pahimmillaan estää ensisijaisesti hoidossa suositellun sierain-tai nenämaskin käytön.

Tukkoisuuden syitä

Useimmilla ihmisillä nenä säätää ilmavirran kulkua vaihtelemalla limakalvon turpeutta vasemmassa ja oikeassa nenäkäytävässä niin, että vuoron perään toinen sierain saattaa tuntua tukkoiselta, kun ilma toisessa virtaa normaalisti. Ilmiötä kutsutaan nenäsykliksi mikä on normaalia elintoimintaa eikä vaadi hoitoa.

Äkillisen nuha on tavallinen lyhytaikaista limakalvoturvotusta, nenän tukkoisuutta ja lisääntynyttä liman erittymistä aiheuttava tila. Pidempiaikaista ja/tai säännöllisesti toistuvaa tukkoisuutta aiheuttavat yleisimmät syyt ovat:

 1. Aller­ginen nuha oireina vetinen nuha, kutina limakalvojen turvotus ja mahdollinen aivastelu. Oireet johtuvat nenän reagoinnista allergeenille, kuten heinille, pujolle, koivulle, kissalle tai koiralle.
 2.  Nenäpolyypit, jotka ovat hyvälaatuisia limakalvopullistumia.  Polyyppien oireita ovat nenän molemminpuolinen tukkoisuus, kirkas eritevuoto ja hajuaistin heikentyminen. Joskus päänsärkyä, flunssan pitkittymistä, poskiontelotulehduksia ja vaikeuttaa hengittää nenän kautta. Astmaatikoilla, kroonista poskiontelotulehdusta sairastavilla ja allergiaan taipuvaisilla ihmisillä on polyyppeja enemmän kuin muilla. Myös perinnölliset tekijät, tupakointi ja muut limakalvoja ärsyttävät ulkoiset tekijät saattavat liittyä polyyppien kehittymiseen.
 3. Vasomotorinen nuha aiheuttaa ympäri vuoden kestävää tukkoisuutta, niistämisen tarvetta ja nenän kirvelyä. Sen lisäksi aamuisin nenän limakalvoilla saattaa esiintyä turvotusta, joka alkaa heti sängystä noustua ja helpottaa jonkin aikaa jalkeilla oltua. Oireita aiheuttaa lämpötilan vaihtelut ja nenä reagoi herkästi erilaisille ärsykkeille, kuten voimakkaille tuoksuille, maustetuille ruuille ja tupakansavulle.
 4.  Nenän kuivat limakalvot aiheuttavat tukkoisuutta. Nenän limakalvojen seinämät tuntuvat karstaisilta ja aristavilta. Lisäksi voi olla nenäverenvuotoa. Kuiva huoneilma, pakkanen ja tupakointi kuivattavat nenän limakalvoja entisestään.

Pitkään jatkuneen nenän tukkoi­suuden syynä voi olla myös synnyn­näinen tai vamman aiheuttama raken­teel­linen vika, erityisesti väliseinän vinous tai nenän sisällä olevien kuori­koiden liika­kasvu. Infektioista pitkittynyt poskiontelotulehdus aiheuttaa tulehdusta. Lääkkeistä tukkoisuutta voi aiheuttaa erityisesti liian suurella annoksella käytetty kortisonisuihke ja pitkäaikainen limakalvoja supistavien ns. avaavien nuhasuihkeiden käyttö.

Nenän tukkoisuuden hoito

Nenän tukkoisuutta hoidetaan syyn mukaisesti. Tukkoisuuden syytä miettiessä kannattaa pohtia milloin oireet ovat alkaneet, mihin liittyneet (flunssa, altistus, lääkitys) ja milloin oireita esiintyy (vuorokauden ja vuodenaika).

Mikäli tukkoisuudelle on selvä syy, tulisi se poistaa, kuten tupakointi. Allergisessa nuhassa tulee välttää oireita aiheuttavia tekijöitä asuin- työ- ja vapaa-ajan ympäristöissä. Vasomotorisessa nuhassa oireita estää / vähentää esimerkiksi tupakansavun ja muiden käryjen välttäminen. Tärkeää on myös hengitysteiden suojaaminen käyttämällä huivia, hengitysilman lämmitintä tai muuta suojaa kasvojen edessä pakkasella ja kylmällä ilmalla. Herätessä ilmenevään nenän vetistämiseen voi olla apua jalkojen lämpimänä pitämisestä vuoteesta noustessa, jolloin jalat eivät altistu kylmälle lattialle astuessa.

Ennaltaehkäistessä ja hoidettaessa nenän tukkoisuutta olisi tärkeää myös aktiivisesti opetella hengittämään nenän kautta, mikä edistää luonnollisesti nenän aukioloa. Nenähengityksen tukemiseen on olemassa erilaisia hengitysharjoituksia.

Lääkehoitona allergian ja polyyppien aiheuttamaan tukkoisuuden hoidossa käytetään kortisonia sisältäviä nenäsuihkeitaAllergisessa nuhassa tarvittaessa myös antihistamiinivalmisteita nenäsuihkeina ja tabletteina. Kortisonisuihkeiden ohjeen mukainen käyttö on turvallista eikä käytössä tarvitse pitää taukoja, mikäli erikseen ei näin ole ohjeistettu. Kortisonisuihkeen käytössä on huomioitava, ettei lääke avaa nenää, niin nopeasti kuin esim. avaavat nenäsuihkeet ja hoidosta hyötyminen vaatii säännöllisen lääkkeen käytön: Allergioista johtuvan tukkoisuuden lääkehoidossa on tärkeää muistaa myös ottaa tai aloittaa lääkehoito riittävän varhain ennen altistusta tai allergiakauden alkua.

Nenän kuivuudesta johtuvan tukkoisuuden hoitamiseen käytetään kostuttavia tuotteita, kuten A-vitamiini-nenätipat ja -suihke, öljypitoiset suihkeet, dexpantenolisuihkeet ja merivesi- ja keittosuolasuihkeet ja tipat. Tuotteista öljymäiset ovat hoitavampia hyvin ärtyneille limakalvoille ja irrottavat tehokkaasti myös karstaa.

Nenän huuhtelulla kannulla (ns. ”sarvikuono”) tai merivettä sisältävillä nenähuuhteluvalmisteilla lievitetään myös tukkoisuutta ja tehostetaan nenän lääkesumutteiden vaikutusta.  Huuhtelu tulee tehdä ennen suihkeiden ottoa.

Äkillisen nuhan tai infektion aiheuttamaan nenän tukkoisuuteen voi lyhytaikaisesti käyttää nenän limakalvon verisuonia supistavia suihkeita (ns. nuha-/avaava suihke). Avaava suihke supistaa nenän limakalvon verisuonia ja avaa nenän nopeasti vaikutuksen kestäessä 6-8 tuntia, mikä tulisi olla lääkkeen ottoväli.

Avaavat nenäsumutteet on kuitenkin tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Suositeltu käyttöaika aikuisilla on maksimissaan 7 vuorokautta. Avaavan suihkeen liiallinen käyttö lisää tukkoisuutta rebound-efektin vuoksi. Lääkkeen teho heikkenee pitkällisen käytön myötä, jolloin limakalvoturvotus ja tukkoisuuden tunne lisääntyvät. Lisäksi suihkeet heikentävät limakalvon kuntoa. Apteekin avaavien nuhasuihkeiden lisäksi on olemassa ei-lääkkeettömiä avaavia nenäsuihkeita apteekeissa ja luontaistuotekaupoissa, joihin kannattaa tutustua.

Reseptivapaita nenänhoitovalmisteita:

Ilman reseptiä voi apteekista ostaa ainakin seuraavia nenähoidon suihkeita:

 • Nenän suolavesihuuhteluun: Sarvikuono nenänhuuhtelukannu, Nasaline-nenänhuuhtelija, Physiomer spray, keittosuolasuihkeet
 • Nenän kostutukseen: A-vita, Naso-Dexpanthenol, MAR plus 5 %, Nozoil-seesamiöljysuihke
 • Paikallinen kortisonisuihke: Beclonasal aqua, Beconase, Flixonase, Nasacort, Mommox, Nasofan
 • Kromoglikaattisuihke allergisiin oireisiin: Lomudal nasal, Glinor
 • Antihistamiinisuihke allergisiin oireisiin: Lastin, Livostin
 • Nenän avaamiseen ei-lääkkeellinen ja riippuvutta aiheuttava nenäsuihke: Physiomer Menthol – nenäsuihke

Nenäsuihkeen oikea ottotekniikka

Kortisoninenäsuihkeiden käytössä on erityisen tärkeää lääkkeen säännöllinen käyttö ja oikea ottotekniikka. Väärin annostellusta lääkkeestä ei ole hyötyä. Nenäsuihkeen otto aloitetaan aina niistämällä nenä, suihketta ravistetaan kevyesti (mikäli ohjeistettu) ja lääke annostellaan vasemmalla kädellä oikeaan sieraimeen ja päinvastoin suunnaten suihke viistosti silmän ulkonurkkaa kohti. Nenän kuorikot sijaitsevat nenän sivuilla mihin lääkkeen pitää päästä vaikuttamaan. Mikäli lääke maistuu suussa, on se laitettu liian kohtisuoraan. Täältä löydät videot nenäsuihkeiden ottotekniikasta ja huuhtelukannun käytöstä https://www.terveyskyla.fi/allergia-astmatalo/astma/itsehoito/nen%C3%A4n-hoito

Milloin lääkäriin?

Tarkempiin tutkimuksiin nenän tukkoisuuden vuoksi kannattaa hakeutua, mikäli oireet pitkittyvät, tukkoisuuden syy ei selviä tai itsehoitokeinoista ei ole apua.