Luennot ja kurssit

Vireyden edistämisen ja unenhuollon luennot, kurssit ja valmennukset rakennetaan aina yksilön tai tilaavan yhteisön tarpeen mukaan. Koulutuksissa on mukana terveyden edistämisen ja työhyvinvoinnin tukemisen laajempi näkökulma.  Palveluita voidaan toteuttaa myös etänä.

Koulutusten sisältöinä voi olla:

  • Uni ja unihäiriöt
  • Palautuminen
  • Vireys ja työelämä
  • Vireyden edistäminen

Vireyden ja hyvinvoinnin edistämisen tärkeys

Hyvä vireys on tärkeimpiä hyvinvointiin, toimintakykyyn ja tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulosten mukaan virkeämpi työntekijä voi olla jopa 25 % tuottavampi. Henkilöstön hyvinvointi ennaltaehkäisee työuupumusta, lisää yrityksen kilpailukykyä, sitouttaa henkilöstöä ja parantaa yrityksen mainetta. Näistä syistä henkilöstön vireyden edistämiseen kannattaa työnantajankin panostaa.

Uniajan tarjoamat vireyden ja työhyvinvoinnin edistämisen palvelut rakennetaan aina sisällöltään ja toteutustavaltaan vastaamaan tilaajan tarpeita. Yhteistyömme voidaan toteuttaa myös etänä. Voimme myös rakentaa yrityksenne johtoryhmälle, avaintekijöille tai koko henkilöstölle oman vireysvalmentajapalvelun. Jätä yhteydenottopyyntö, niin suunnitellaan teille sopivat palvelut!

Valmennukset

Työn vaativuus yhdessä vapaa-ajan puutteen tai sen hektisyyden vuoksi, kuormittaa meistä yhä useampaa. Kuormitus ja palautumisen puute näkyvät väsymyksenä, alivireisyytenä ja heikentyneenä toimintakykynä sekä itsestä huolehtimisena. Ylikuormitus aiheuttaa yleensä nukkumiseen liittyviä ongelmia ja altistaa uupumukselle ja terveysriskeille. Uniajan valmennusten tavoitteena on vireyden lisääminen, joka saa aikaan positiivisten muutosten kehän.

Valmennukset sopivat työ- tai muille yhteisöille, jotka haluavat edistää yhteistoiminnallisesti hyvinvointia, vireyttä ja terveyttä. Ryhmävalmennukset sopivat erinomaisesti työporukan yhteiseksi tsemppiporukaksi ja hyödyttävät näin osallistujia valmennuksen jälkeenkin. Valmennusten tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ja keinoja oman vireyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Työyhteisön ryhmävalmennuksissa on mahdollisuus myös vaikuttaa työyhteisön työhyvinvointia estäviin ja edistäviin tekijöihin.

Valmennusten sisältö ja aikataulutus rakennetetaan tilaajan tarpeen mukaan. Myös ilta- ja viikonloppuajat kokoontumisille ovat mahdollisia.

Parempi uni -ryhmä

Vireyden haasteet ja huonosti nukkuminen koskettavat tavallisesti useampaa ihmistä työyhteisössä. Tähän saattaa liittyä myös yhteisiä työhön liittyviä kausi- tai työtehtäviin liittyviä vaihteluja.

Nukkumiseen liittyvä haaste voi olla päiväaikainen väsymys, alivireisyys, nukahtamisen vaikeus illalla tai yöllä herättyä, yölliset heräilyt ja huoli nukkumisesta.

Kurssin tavoitteena on parantaa unen laatua, palautumista ja lisätä omatoimisia, lääkkeettömiä keinoja vireyden edistämiseen.

Ohjauksen pohjana on unettomuuden hoidossa suositellut kognitiivis-behavioraaliset menetelmät, joiden tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja tapoihimme käyttäytyä. Ohjaus perustuu teoriatietoon ja näiden pohjalta tehtäviin harjoituksiin, kotitehtäviin ja keskusteluihin. Muiden osallistujien tuki ja kokemusten jakaminen ovat myös olleet tärkeä ja erittäin antoisaksi koettu osa kurssin sisältöä.

Lisää vireyttä -valmennus

Vain virkeä ihminen jaksaa tehdä hyviä päätöksiä!

Asiat mihin pitäisi puuttua on tiedossa, hyvät suunnitelmat on myös jo tehty, mutta yksin muutosten tekeminen arjessa ei toteudu. Toimimme aina tavoitteellisemmin ja saamme aikaan parempia tuloksia asiantuntevan ohjauksen avulla. Lisää vireyttä valmennuksen tavoitteena onkin parantaa pysyvästi vireyttä asiantuntevan ohjauksen avulla.

Tähän päästään rehellisen alkukartoituksen, selkeiden tavoitteiden asettamisen, esteiden kamppaamisen, käytännönläheisen teoriatiedon sekä ohjaajan ja osallistujien tuen avulla.

Ohjauksessa käytetään Uniajan systematisoitua Ohjauksella onnistumisiin -mallia, jonka avulla on saatu aikaan erittäin hyviä pysyviä muutoksia.

Ohjaus voidaan toteuttaa myös etänä ja yksilövalmennuksena.